A Nemzeti Könyvtár sorozat rovatai

 

Magyar írók
Mi magyarok okkal vagyunk büszkék gazdag irodalmunkra. Ebből a folyamatosan bővülő szellemi kincsestárból válogat a Nemzeti Könyvtár olyan műveket, amelyek egyszerre szórakoztatóak és értéket hordozók.

Magyar hősök
A magyar történelem hősökkel telve. Nem csak a csatatéren elesetteket, a katonákat sorolhatjuk közéjük, hanem mindazokat, akik valami rendkívüli teljesítménnyel, a hétköznapi kötelesség-teljesítésen túli, önfeláldozó cselekedettel, vagy éppen teljes életúttal járultak hozzá a magyarság önbecsüléséhez. A Nemzeti Könyvtár ilyen hősökkel ismerteti meg az olvasót.
Magyar tájak
Sok jó tollú író járta szép Magyarország tájait, sok mű szól arról a vidékről, amely a legkedvesebb minden tájak között nekünk magyaroknak. Ezek a művek hívnak minket képzeletbeli utazásra térben és időben egyaránt. A Nemzeti Könyvtár segítségével mi is bejárhatjuk a magyar tájakat.
Magyar mesék
Minden nép a meséiben szólal meg legtisztábban, legőszintébben. Nekünk természetesen a mi magyar meséink a legkedvesebbek, akár a néprajztudós alaposságával vannak lejegyezve, akár írói alkotássá átformálva. A Nemzeti Könyvtár újra elmondja nekünk ezeket a történeteket.
Magyar ízek
Gyenge konyha, ízetlen étel aligha maradna meg Magyarországon. Büszkék vagyunk a főztünkre, és még büszkébbek azokra az ételművészeinkre, akik ezt a tudományunkat receptekbe és történetekbe foglalták. A Nemzeti Könyvtár segítségével megízlelhetjük a magyar ízeket.
Magyar ritkaságok
Vannak könyvek, amelyek sehogy sem tűrik a kategorizálást. És amelyeket mégis vétek volna a feledésnek adni, hiszen újabb és újabb generációknak képesek örömet szerezni. A Nemzeti Könyvtár ismét elénk tárja ezeket a műveket.
Magyar ünnepek
Az ünnepek azok, amelyek kiemelnek minket egymásra sorakozó napjaink egyformaságából, és egykor volt napok részesévé tesznek évről évre. A Nemzeti Könyvtár segít újra és újra átélni ezeket a napokat.